Welkom

 

Welkom bij de gratis Online Portal voor leerlingen en docenten maatschappijwetenschappen. Op deze website vind je informatie over het schoolvak maatschappijwetenschappen, over vervolgopleidingen en over de onderwerpen waar in het lesboek naar verwezen wordt.

Niet alles is meteen klaar, dus keer regelmatig terug terwijl de Online Portal gevuld wordt met nieuwe informatie. Ook actueel nieuws en diagnostische toetsjes worden toegevoegd. Alles om je leren makkelijk te maken.

 

Nieuws

Online portal havo t/m H10 online

De afgelopen tijd is de achtergrondinformatie voor leerlingen havo bijgewerkt tot en met hoofdstuk 10 en daarmee is alle informatie bij het lesboek deel 1 beschikbaar. Voor vwo was dit al eerder het geval (t/m hoofdstuk 5).

Aanvullingen Online Portal verwijzingen

Enkele aanvullingen (m.n. video’s YouTube) bij onderwerpen van hoofdstuk 5 t/m 7 havo. Hoofdstukken 8 en verder krijgen binnenkort de verwijzingen online. De komende jaren worden deze aangevuld en bijgewerkt waar nodig. Tevens worden extra oefeningen aangeboden, bijv. diagnostische toetsen. En nog meer kernconcepten video’s: gezag, representatie, democratisering.

Planner havo bijgewerkt voor vavo en concept havo5

Studieplanner havo4 aangepast door concept paragrafen havo5. Speciaal in de planner ook een Vavo turboplanning waarbij havo4+5 in 1 jaar moeten worden behandeld. Overstappers van bijv. vwo4 naar havo5 of leerlingen die het vak alsnog kiezen in de vierde klas? Zie ons advies. Extra video’s kernconcepten en enkele video’s vervangen door beter geluid.